Informacja katastralna Powiatu Brzeskiego
Pomoc      Strona powiatu   Strona główna
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa z 2009 r.
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Wody płynące

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg