Informacja katastralna Powiatu Brzeskiego
Pomoc      Strona powiatu   Strona główna
Strona została przygotowana
w technologii firmy GEOBID
w oparciu o program EWMAPA

Warstwy

Ortofotomapa GUGiK
NMT-cieniowanie
Mapa topograficzna
Ortofotomapa z 2019 r.
OpenStreetMap >Info<
Granice administracyjne
Działki
Numery działek
Klasoużytki
Oznaczenia klasoużytków
Budynki
Adresy
Wody płynące
Uzbrojenie-całość
Sytuacja
Rzeźba
Uzbrojenie
Sieć ciepłownicza
Sieć elektroenergetyczna
Sieć gazowa
Sieć kanalizacyjna
Sieć telekomunikacyjna
Sieć wodociągowa
Sieć niezidentyfikowana
Sieć specjalna
Urządzenia
Projekt ZUD
Osnowa geodezyuna
Osnowa pozioma
Osnowa wysokościowa

Zmiana kolejności i przezroczystości

Wybierz predefiniowany serwer WMS lub wpisz adres serwisu samodzielnie


Adres serwisu WMS:


Preferowny format pobieranych obrazów:
png     gif     jpeg