Geoportal Powiatu Brzeskiego
    

Dane udostępnione poprzez Geoportal Powiatu Brzeskiego stanowią dostęp do usług (usługa wyszukania, usługa przeglądania) o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 4 marca 2010r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1472). dla zbiorów danych przestrzennych prowadzonych przez Starostę Brzeskiego.

Zawarte w Geoportalu Powiatu Brzeskiego informacje oraz generowane z niego wydruki nie stanowią dokumentów w postępowaniach administracyjnych i innych. Mają one wyłącznie charakter poglądowy i mogą być wykorzystywane jedynie w zakresie przybliżonej identyfikacji i lokalizacji przestrzennej obiektów ewidencji gruntów i budynków oraz obiektów pozostałych baz danych. Kopiowanie i publikowanie danych bez zgody jest zabronione.

Starosta Brzeski nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody i straty powstałe w wyniku korzystania lub braku możliwości korzystania z tego serwisu.

Wybrane dane naszego serwisu udostępniane są w formie usługi wms pod adresem:
http://brzesko.geoportal2.pl/map/geoportal/wms.php
GEOPORTAL - tryb publiczny
Udostępnianie materiałów zasobu i wnioski ZUD
Dostęp w trybie chronionym
Dane kontaktowe z Wydziałem Geodezji, Kartografii i Katastru

Zadanie pn. : "Rozbudowa Węzła Katastralnego Powiatu Brzeskiego oraz utworzenie nowych aplikacji udostępniających usługi o wysokim poziomie dojrzałości"
w ramach projektu "E-USŁUGI W INFORMACJI PRZESTRZENNEJ POWIATU BRZESKIEGO"